EĞİTİM VE DANIŞMANLIK
TREX OEE Ölçümü ve İyileştirme
Üretim Dünyasının Nobel'i olarak tanımlanan "Operasyonel Mükemmellikte Shingo Ödülü" 1988'den bu yana dünyanın saygın ödüllendirmeleri arasında yer almaktadır.

Dünyaca tanınmış üretim sistemleri uzmanı ve Toyota Üretim Sisteminin kurucularından Shigeo Shingo, şöyle demektedir.

"En tehlikeli kayıp türü, farkında olmadığınız, bilmediğiniz kayıp türüdür"

Kendisi, bir fabrikaya yaptığı ziyaret esnasında üretim alanında bir pankarta itirazda bulunur. Pankartta "Kayıpları ortadan kaldırın?" yazmaktadır. İtirazın nedeni öncelikle anlaşılmaz, fakat Shingo sonrasında açıklar. Kayıpları ortadan kaldırmak için öncelikle onları bilmek gerekmektedir. Doğru sloganın "Kayıpları Bul" olduğunu ifade eder.

Makinalar/prosesler/hatlar bazen beklenmedik sebeplerle durur, bazen beklenen hızın altında çalışır, bazen ufak-tefek aksamalara, takılmalara sebep olur, bazen de istenilenden düşük seviyede kalite üretir. Birçok işletme birçok parametre ile bunları takip etme mücadelesinde iken, kayıpları ölçmeyi ve onlara odaklanmayı unutur.

Pek çok firmada şu konuşmaları duymak mümkündür:

"Geçen hafta üretim rekoru kırdık. "

"Geçen yıla göre arızalarımızda ciddi oranda azalma görülmektedir."

"Sadece arıza ve kalıp değişimleri kayıplarını ölçüyoruz, diğerleri o kadar da önemli değil"

Gerçekten kayıplar azaldığı için mi rekorlar kırılmaktadır, yoksabu rekor sadece tesadüfi bir başarı mıdır?

Gerçekten arızalarda ciddi oranda azalma var mıdır, yoksa kullanımdan kalkan bir sık arızalı ünite geneli iyileşmiş mi göstermektedir?

Küçük kayıpların toplamının bazen diğer kayıplardan yüksek olabileceği gözlerden kaçırılmamalıdır.

1960'larda TPM (Toplam Verimli Bakım) metodunun da kurucusu olan Seiichi Nakajima tarafından geliştirilen OEE (Overall Equipment Effectiveness) ya da Türkçe adıyla TEE (Toplam Ekipman Etkinliği), kayıp odaklı Japon Yönetim Sistemlerinin en önemli kilit performans göstergelerinden biridir.

OEE yöntemi üretim yapanların kaynaklarını daha verimli kullanmaları için temel bir yol göstericidir.

TEE ile makinaların duruşlarını, performans ve kalite kayıplarını tek bir parametre ile ölçmek ve izlemek mümkündür.

Önemli olan ne kadar çok ürettiğinizden ve/veya ne kadar hızla ürettiğinizden daha ziyade ne kadar kayıpla ürettiğinizdir. Kayıpların azaltılması asıl mücadelemiz olmalıdır.

Trex bu mücadelenizde sizlere yardımcı olacak 3 önemli hizmet sunmaktadır:


OEE (Overall Equipment Effectiveness) ve Kayıpları Tanıma Eğitimi

Eğitimin Amacı:
İşletmeler üretim yaptıkları esnada çeşitli kayıplar ile karşılaşırlar. Kalitesizlik, arızalar, yeniden işlemeler, hurdalar, hız kayıpları nedeniyle tesis edilen üretim hatları, üretim makinalarını satın aldığımızda birlikte tedarik ettiğimiz kullanım kılavuzlarında yer alan bilgilerde belirtilen şekilde çalışmazlar.
OEE Eğitiminde bu kayıpların nasıl dikkate alınması gerektiğini ve ekipmanın toplam etkinliğinin nasıl ölçülmesi gerektiğini paylaşacağız. OEE kayıp sınıflandırma ve kayıp özellikleri hakkında bilgileneceğiz.
   + Temel kavramlar (verimlilik, üretkenlik, etkinlik)
   + OEE nedir? OEE faktörleri
   + 6 büyük kayıp ve OEE
         - Arızalar
         - Hazırlık ve düzeltmeler
         - Küçük Duruşlar
         - Hız Azalmaları
         - Başlangıç Iskartaları
         - Iskartalı Ürünler
   + OEE nasıl hesaplanır ? OEE formülünün kaynağı
   + OEE analizinin elemanları
   + OEE'nin izlenmesi yöntemleri ve hedef belirleme
   + OEE hakkında sıkça sorulan sorular ve cevapları
   + OEE iyileştirme yöntemleri
         - Kaizen
         - Otonom bakım
         - Setup-SMED
         - Chokote iyileştirme
         - Hız iyileştirme
         - Poka Yoke

Kazanılacak Yetkinlikler
Bu eğitim ile makine ve ekipmanlarınızın ve çalışanlarınızın zamanlarının kaybına neden olan etkenler ve durumların anlaşılması sağlanacak, OEE'yi etkileyen faktörlerin neler olabileceği, nasıl izlenmesi gerektiği hakkında bilgi verilecektir.

Katılımcı Profili
Üretimde görev alan formen, mühendis ve yöneticiler, danışmanlar, denetçiler.

Eğitim Süresi
1 gün (6 saat)


Değerlendirme(Assessment)

Ölçülemeyen iyileştirilemez!

Trex, müşterileri ile işbirliği öncesinde, onlara daha iyi hizmet verebilmek için öncelikle firmanın mevcut kayıplarını ve bu kayıplar ile ilgili farkındalık seviyesini ölçmektedir.

Proseslerdeki ve makinalardaki kayıpları tespit edilip ölçülerek, mevcut durum değerlendirmesi yapılır, mevcut durumun fotoğrafı çekilir.

Mevcut durum değerlendirme sonucunda öncelikli iyileştirmeye açık alanlar belirlenir, detaylı açıklamalar ve rakamsal bir olgunluk seviye göstergesi ile raporlanır.

Değerlendirme raporu sürekli iyileşme yolculuğunuzda size yol göstermekle kalmayacak aynı zamanda iyileştirmeler sonrasında kat ettiğiniz yolu ölçmek için de bir referans olacaktır.

Değerlendirme Süresi:
1-1000 çalışanlı, tek lokasyonlu şirketler için: 1 Gün
1000 üzeri çalışanlı, çok lokasyonlu şirketler için: 2 gün

Uygulama Metodu:
   + Üretim Performans kayıt ve değerlendirme sürecinin incelenmesi
   + (İş emri, Üretim Takip Formu, Kullanılan Data Yönetim Programı)
   + Geçmiş performans kayıtlarının incelenmesi
   + Üretim Sahası Gözlemi
   + Yönetici, formen, hat çalışanları ile mülakatlar

Değerlendirme raporu 7 iş günü içerisinde müşteriye gönderilir.


Kaizen Eğitimi

Batı dünyası firmaları yenilik ve yatırımlarla ilerlemeye çalışırken, yönetim ekibini yenilik ve yatırımların karar vericisi, çalışanları ise mevcut durumu korumakla görevli kişiler olarak görmektedir. Japon firmaları ve japon üretim sistemlerini benimsemiş firmalar ise, yenilik ve yatırımların yanında sürekli iyileşerek ilerlemeyi ve bu gelişim sürecine tüm çalışanları dahil etmeyi benimsemektedirler.

Kaizen sürece yönelik, küçük adımlı, insana dayanan, bilgiyi paylaşan , iş güvenliğinden arızaya, ergonomiden beklemelere kadar sürekli iyiyi arama çabasıdır.

Büyük ve az düşünmektense, küçük ve çok düşünmek, hemen hayata geçirmek, hayata geçen iyileştirmelerin arkasından tekrar düşünmek ve adım adım mükemmelliğe yürümek için anahtardır.

Mevcut sistemdeki veya durumdaki aksaklıkları saptayarak düzeltmek, mevcut durumu kökten değiştirmek yerine eldeki sistemin ne şekilde iyileştirilebilineceğini araştırarak ufak adımlarla sistemde düzeltmeler iyileştirmeler yapmak hedeflenir. Bu sistematiğin kullanılması işletme kaynaklarımızın etkin bir şekilde kullanılmasını, ürünlerin kalitesini artırmayı, karlılığı, müşteri memnuniyetini, iletişimi, olumlu etkiler.

Eğitimin Amacı:
TEE ile kayıplarını ölçen ve ortaya koyan firmanın çalışanlarına Kaizen felsefesinin ve uygulama esaslarının benimsetilmesidir.

Eğitimin İçeriği:
   + Kaizen felsefesi nedir?
   + Kaizen uygulama metodları
   + Kayıplara yönelik Kaizen metodları
   + Firmada Kaizen yapılanması ve süreci

Kazanılacak Yetkinlikler
Kaizeni kullanarak çalışanların katılımını artırmak, problemleri etkin şekilde çözebilmek, iyileştirmeleri gerçekleştirmek.

Katılımcı Profili
Her kademeden tüm çalışanlar

Eğitim Süresi
1 gün